Members list

Vidyalaya Present Staff

Sr. No.

Name

Post

SUBJECT

1

Sh. Mahipal Singh

PRINCIPAL

2

Mrs. Swati Vishwakarma

PGT

Computer Science

3

Mr. V Bhagat

PGT

English

4

Sh. B K Telang

PGT

Maths

5

Sh. R.C.Shrirao

PGT

Biology

6 Sh. Saurabh Jain PGT Chemistry
7 Sh. Jitender Kumar PGT Physics

8

Shri Jivdhan

TGT

Sanskrit

9

Shri C.D.Gaware

TGT

Hindi

10

Sh. Subhash E. Tirpude

TGT

English

11

Sh. P.B. Sukhdeve

TGT

Math

12

Sh. G. M. Taralekar

TGT

Math

13

Shri.P.R.Bagde

TGT

Social Studies

14

Shri Kamlakar Gaurkhede

TGT

English

15

Shri. S. Tembhurne

TGT

Science

16

Shri M.A.Fahim

SUPW

Work Exp.

17

Shri R.B.Gangale

PET

Physical & Health Edn.

18

Shri. R D Ambolikar

DRGT

Art

19

Ms. Shilpa Darbe

Librarian

Librarian

20

Sh. J. S. Bhatia

H.M.

21

Sh. G. S. Thakur

MUSIC TECH.

Music

22

Shri. RM.Shamkuw.

PRT

23

Sh. V.K. Nikose

PRT

24

Smt. Kalpana Pannase

PRT

25

Sh. K.S. Vaidya

PRT

26

Ms. Pooja Choudhari

PRT

27

Ms. Vaishali R. Landge

PRT

28

Sh. Ramprakash Nakhate

PRT

29

Sh. Rajesh M Badole

PRT

30

Sh. Manoj Wahane

PRT

31

Smt. Manjiri Zoldeo

PRT

32

Sh. Hitesh A. Badole

PRT

33

Sh. S. K. Lanjewar

PRT

34

Sh. Prashant Khobragade

PRT

35

Smt. Sarita Khobragade

PRT

36 Sh. Pravin Prakash Athilkar PRT
37 Sh. Chetan Ikhar Wasudeo PRT
38 Ms. Rekha PRT

39

Shri. H.V. Nimje

SSA

SSA

40

Shri P.S. Gondane

GR. D

Lab Attendant

41

Shri P.B.Khandekar

GR. D

Sub Staff

42

Shri B.T. Satpute

GR. D

Sub Staff

43

Shri Jagdish Gajbhiye

GR. D

Sub Staff

44

Shri. R D Khanorkar

GR. D

Sub Staff