Members list

Vidyalaya Present Staff

Name

Post

SUBJECT

Sh. Anil S. Gholpe

PRINCIPAL

Mrs. Swati Vishwakarma

PGT

Computer Science

Mr. V Bhagat

PGT

English

Sh. R.C.Shrirao

PGT

Biology

Sh. Saurabh Jain PGT Chemistry
Sh. Jitender Kumar PGT Physics

Shri Jivdhan

TGT

Sanskrit

Shri C.D.Gaware

TGT

Hindi

Sh. Subhash E. Tirpude

TGT

English

Sh. P.B. Sukhdeve

TGT

Math

Sh. G. M. Taralekar

TGT

Math

Shri.P.R.Bagde

TGT

Social Studies

Shri Kamlakar Gaurkhede

TGT

English

Shri. S. Tembhurne

TGT

Science

Sh. V. S. Nandeshwar TGT Maths

Shri M.A.Fahim

SUPW

Work Exp.

Shri. R D Ambolikar

DRGT

Art

Ms. Shilpa Darbe

Librarian

Librarian

Sh. J. S. Bhatia

H.M.

Sh. G. S. Thakur

MUSIC TECH.

Music

Sh. V.K. Nikose

PRT

Smt. Kalpana Pannase

PRT

Sh. K.S. Vaidya

PRT

Sh. Ramprakash Nakhate

PRT

Sh. Rajesh M Badole

PRT

Sh. Hitesh A. Badole

PRT

Sh. S. K. Lanjewar

PRT

Sh. Prashant Khobragade

PRT

Smt. Sarita Khobragade

PRT

Sh. Pravin Prakash Athilkar PRT
Sh. Chetan Ikhar Wasudeo PRT
Ms. Rekha PRT

Shri. H.V. Nimje

SSA

SSA

Shri P.S. Gondane

GR. D

Lab Attendant

Shri P.B.Khandekar

GR. D

Sub Staff

Shri B.T. Satpute

GR. D

Sub Staff

Shri Jagdish Gajbhiye

GR. D

Sub Staff

Shri. R D Khanorkar

GR. D

Sub Staff