Staff Position

 

Staff Position 2016-17

 

Sr. No.

Name

Post

SUBJECT

1

Sh. Mahipal Singh

PRINCIPAL

2

Sh. Sohan Ram

PGT

Hindi

3

Mrs. Swati Vishwakarma

PGT

Computer Science

4

Mr. V Bhagat

PGT

English

5

Sh. B K Telang

PGT

Maths

6

Sh. R.C.Shrirao

PGT

Biology

7

Shri Jivdhan

TGT

Sanskrit

8

Shri C.D.Gaware

TGT

Hindi

9

Sh. Subhash E. Tirpude

TGT

English

10

Sh. P.B. Sukhdeve

TGT

Math

11

Sh. G. M. Taralekar

TGT

Math

12

Shri.P.R.Bagde

TGT

Social Studies

13

Shri Kamlakar Gaurkhede

TGT

English

14 Shri. S. Tembhurne TGT Science

15

Shri M.A.Fahim

SUPW

Work Exp.

16

Shri R.B.Gangale

PET

Physical & Health Edn.

17

Shri. R D Ambolikar

DRGT

Art

18

Ms. Sapna Hodal

Librarian

Librarian

19

Sh. J. S. Bhatia

H.M.

20

Sh. G. S. Thakur

MUSIC TECH.

Music

21

Shri. RM.Shamkuw.

PRT

22

Sh. V.K. Nikose

PRT

23

Smt. Kalpana Pannase

PRT

24

Sh. K.S. Vaidya

PRT

25

Ms. Pooja Choudhari

PRT

26

Ms. Vaishali R. Landge

PRT

27

Sh. P Meshram

PRT

28

Sh. Ramprakash Nakhate

PRT

29

9Sh. Rajesh M Badole

PRT

30

Sh. Manoj Wahane

PRT

31

Smt. Manjiri Zoldeo

PRT

32

Sh. Hitesh A. Badole

PRT

33

Sh. S. K. Lanjewar

PRT

34

Sh. Prashant Khobragade

PRT

35

Smt. Sarita Khobragade

PRT

36

Shri. H.V. Nimje

UDC

UDC

37

Shri P.S. Gondane

LAB ATTENDENT

Lab Attendant

38

Sh.Y.J. Kolhe

LAB ATTENDENT

Sub Staff

39

Shri P.B.Khandekar

GR. D

Sub Staff

40

Shri B.T. Satpute

GR. D

Sub Staff

41

Shri Jagdish Gajbhiye

GR. D

Sub Staff

42

Shri. R D Khanorkar

GR. D

Sub Staff

Contractual Staff

1

Ms. Priya M. Shinde

PGT

Chem

2

Sh. N. Wankhede

PGT

Phy

3

Sh. Krashna Kumar Nagpure

TGT

S.St.

4

Ms. Sharda Shah

TGT

Hindi

5

Smt. Rajni Singh

PRT

6

Sh. Tekchand

PRT

7

Sh. Anil Kumar

PRT

8

Sh. Omprakash

PRT

9

Ms. Prachi Bansod

PRT

10

Ms. Bhawna Bawanakar

Counselor

11

Ms. Neelima Aswar

Yoga Teacher

12

Ms. Shalini Pandey

Comp. Instr.

13

Ms. Reshmi Das

Comp. Instr.

14

Dr. C. M. Gupta

Doctor